Neteja i desbrossat de parcel·les

Home / Neteja i desbrossat de parcel·les

Serveis de desbrossament: desbrossaments de parcel·les, desbrossaments de terrenys, desbrossaments de lleres de rius, desbrossaments selectius i altres. Adaptem el servei a la seva necessitat!

La desbrossada consisteix en la reducció del volum de l’estrat arbustiu i herbaci d’un espai determinat (sota bosc, en parcel·les, etc) a fi d’evitar el risc d’incendi i donar un aspecte d’endreçat de la zona.

Les desbrossades poden ser:

  • Desbrossades de parcel·les, desbrossades de solars: L’estassada és total. La vegetació queda reduïda al mínim i normalment s’aprofita per realitzar una neteja de deixalles i voluminosos.
  • Desbrossades Selectives: La desbrossada es realitza en tot l’espai excepte en una o més espècies per afavorir-ne la seva propagació (ja que poden ser: protegides, plantades o tenir baixa inflamabilitat, etc.)
  • Desbrossades de espècies al·lòctones: L’actuació només es concentra en l’espècie invasora en concret com, per exemple, les canyes.
  • Desbrossades de llera: Actuacions en cursos fluvials sempre respectant l’entorn i segons les indicacions de l’agència catalana de l’aigua.
  • Desbrossades de franges de seguretat: l’estassada consisteix en la creació d’un perímetre de 25 metres d’amplada al voltant de les urbanitzacions, sense estrat arbustiu i vegetació arbòria reduïda
Contacta amb nosaltres

Si necessita més informació dels nostres serveis pot enviar-nos un correu electrònic i ens posarem en contacte amb vostè, el més aviat possible.